2. กระดานลื่นลอดอุโมงค์
  • ราคาพิเศษ

– ขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 130 ซม. สูง 130 ซม.
– โครงสร้างทำด้วยเหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว 6 หุน พ่นสี
– อุโมงค์ลอดทำด้วยถังเล็กขนาดใหญ่ พ่นสี

Related Products