AL-06 เครื่องบริหารแขน-ขา
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก        เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง          ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1    นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า  2  มม.

คุณสมบัติสี           Powder Coating (สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา   

ฝาครอบเพลท        เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                      0.50 x 0.50 x 1.00 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้   1  ท่าน

Related Products