AL-13 เครื่องวงล้อบริหารหัวไหล่ 4 ทาง
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก        เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง          ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  1  1/4       นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

คุณสมบัติสี           Powder Coating(สีฝุ่น) อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา      

ฝาครอบเพลท          เป็นพลาสติกครอบเพลทเสา 4นิ้ว ขนาด 25×25 x7 cm

ขนาด                      1.00 x 1.20 x 1.40 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  2  ท่าน

Related Products