AS-02 เครื่องก้าวเหวี่ยงขาคู่
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง        ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด 11/4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

แป้นเท้าเหยียบ       พลาสติก LLDPE

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาด ไม่น้อยกว่า  0.40 x 2.00 x 1.20 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้   2  ท่าน

Related Products