AS-06 เครื่องกรรเชียงบก
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด  3 นิ้ว  1 1/2   ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง       ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  11/4  นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

ที่นั่งและพนักพิง    พลาสติก LLDPE

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาดไม่น้อยกว่า    1.00 x 1.00 x 0.80 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  1  ท่าน

Related Products