AS-16 เครื่องวงล้อบริหารหัวไหล่คู่
  • ราคาพิเศษ

โครงสร้างหลัก      เป็นเหล็กขนาด 3นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

โครงสร้างรอง       ส่วนสัมผัสจับเป็นเหล็กขนาด  11/4  นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.

คุณสมบัติสี            Powder Coating(สีฝุ่น)  อบด้วยอุณหภูมิ 200 องศา

ขนาดไม่น้อยกว่า  0.40 x 0.60 x 1.35 m.

สามารถใช้พร้อมกันได้  2ท่าน

Related Products